Пред жители на Новачене общинското ръководство отчете свършеното в селото през тази година и набеляза накратко по-важните дейности, които ще бъдат реализирани в рамките на идната.  


През 2018 год. с общински средства в размер на 2 300 лв. е извършено допълнително укрепване и аварийно почистване на част от река Рударка – до моста на пътя за с. Гурково. 


Все още не е приключил ремонтът на тротоара в посока изхода от разклона на Боженица към изхода на Новачене. Идеята е входът на селото и на общината да придобие по-добър естетически вид. За този обект са предвидени 30 800 лева. Задачата да се грижат за чистота и озеленяването на участъка е възложена на работниците – двама човека, към кметството.  


В следващите дни предстои подмяна на дограмата в детска градина “Зора“. През 2019-та се предвижда подмяна на креватчетата и обзавеждането в детското заведение. “Амбицията ни е детските градини в селата да придобият вида на тези в Ботевград, за да няма отлив на деца от тях. Факт е, че много родители избират за децата си детските заведения в града заради по-добрата материална база“, обясни кметът Иван Гавалюгов. Той съобщи, че за подмяна на дограмата на детската градина общината е отпуснала 30 000 лева.


Извършен е ремонт в църквата “Успение Богородично“. В него са вложени 13 000 лева. Направено е осветление на църквата. За вложените материали са разходвани 1000 лева. 


За изкърпването на уличната мрежа в село Новачене са отпуснати 4 500 лева от собствени приходи на общината.   


Извършен е ремонт на полицейския участък за 3 500 лева. Сменена е дограмата на прозорците на втория етаж на кметството, като за това са разходвани 2 000 лв.


За нуждите на Новачене е доставен сто тона фрезован асфалт, който се полага на определени места по предложение на кмета на селото.


Кметът Иван Гавалюгов спомена социалните дейности и плащания, предоставени на жители на Новачене.


През настоящата година общината е подпомогнала финансово осем майки при раждане. 


Държавната субсидия за читалищната дейност в село Новачене е 16 750 лева. Допълнителната общинска субсидия е в размер на 959 лева. 


Еднократна помощ за Великден са получили 17 жители на село Новачене с минимална пенсия за възраст и стаж. Тези средства са осигурени от собствени приходи на общината. Услугата “Топъл обяд“ ползват десет жители на населеното място, а услугата “Личен асистент“ – един. За един жител на селото са отпуснати 200 лева за инцидентно възникнали нужди.


Четири човека се премили безплатни профилактични прегледи, а 30 души са се прегледали  при кардиолог. Тези прегледи са за сметка на общината.


Кметът Иван Гавалюгов информира присъстващите на срещата, че през следващата година ще започне реализирането една много съществена инвестиция – подмяната на водопровода в селото. “В момента тече процедурата по избор на изпълнител на проекта, ако тя не бъде обжалвана, през пролетта работата ще започне“, каза той.  По проекта се предвижда и възстановяване на асфалтовото покритие по разкопаните улици. В отговор на искане на жители на Новачене, кметът Гавалюгов пое ангажимент в кметството да бъде изложен списък с улиците, по които ще се извърши подмяна на водопровода. 


По линия на образованието през следващата година в ОУ “Васил Левски“ ще се реализира инвестиция по подмяна на дограма, топлоизолация на стени и по възможност ще се извърши подмяна на ел.инсталацията. Също така се предвижда и ремонт на физкултурния салон, който бе построен през 2006 година със средства на общината, но няма акт 16. Сградата е опасна и напълно неизползваема. 


Думата за въпроси, мнения и препоръки бе дадена на присъстващите на срещата. Към общинското ръководство бе отправена благодарност за ремонта на църквата. Хората настояха да се помисли и за нейното отопление. Направено бе предложение за монтиране на два конвектора. 


Основните оплаквания бяха срещу лошото качество на електроснабдяването и слабото налягане на водата на отделни места. Относно първия проблем кметът Гавалюгов посъветва хората да напишат жалба с конкретни факти, която да внесат в общината, а от своя страна тя ще сигнализира Комисията за енергийно и водно регулиране. С втория проблем се ангажира съответно управителят на ВиК Бебреш. Той заяви, че бъде извършена проверка на посочените адреси, където се твърди, че налягането на питейната вода е слабо.


Да се да се асфалтира неасфалтираната част на ул. “Черешово топче“, която, по думи на живеещи там, е в това състояние от десет години; да се вземат мерки за отпушване на шахта на ул. “Васил Петлешков“; да се поставят табели с имената на улиците в Навачене. Тези въпроси също бяха поставени по време на срещата. 


 


 


.