Днес Община Ботевград изплати общо 33 100 лева финансова помощ на 64 майки, подали заявления в периода 25 август – 15 ноември 2018 год., съобщи зам.-кметът Борис Борисов. 


29 майки с висше образование са получили по 600 лева. Една майка, също с висше образование, е подпомогната с 1 200, тъй като е родила близнаци. 23 майки със средно образование са получили по 500 лева. По 300 лева са изплатени на 8 майки с основно образование. На 3 майки без образование са изплатени по 200 лева, уведоми зам.-кметът Борисов. 


Средствата за финансово подпомагане на майките, родили през настоящата година, са заложени в бюджета на общината.