Днес Община Ботевград изплати общо 32 500 лева финансова помощ на 68 майки, подали заявления в периода 01.01. - 31.03.2021 г., съобщи зам.-кметът Борис Борисов.


23 майки с висше образование са получили по 600 лева. 28 майки със средно образование са получили по 500 лева. По 300 лева са изплатени на 13 майки с основно образование. 4 майки без образование са подпомогнати с по 200 лева.


Средствата за изплащане на еднократна финансова помощ на майките са осигурени от собствени приходи на Община Ботевград.