С настъпването на зимата в Етрополе се организират поредица от излети в околностите на града и в Общината.
След миналия вече излет до Кринчевия камък, представяме датите на останалите:


13.01.2019 г. /неделя/ - Лишавия камък
20.01.2019 г. /неделя/ - Камичето
27.01.2019 г. /неделя/ - Свети Атанас
02.02.2019 г. /събота/ - Враната вода