След отминалия туристически излет до Кринчевия камък, следват:
15.01.2017 г./неделя/  – Туристически поход до местността „Лишавия камък”;
22.01.2017 г./неделя/ – Туристически поход до местността „Камичето”;
29.01.2017 г./неделя/ –Туристически поход до местността „Св. Атанас”;
04.02.2017 г./събота/ – Туристически поход до местността „Вранята вода” с.Ямна;