ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Ботевград е единственото училище в общината, което участва с проект в деветото издание на Националния конкурс „Посланици на здравето”. Разработката на учебното заведение е озаглавена „Здравословно хранене и физическа активност”. Ръководители на проекта са Даниела Николова – директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, и учителите Христо Петков, Даниела Бориславова и Милена Николова. 


Проектите на ученици от цялата страна, отговарящи на регламента са 65, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 29 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 23 проекта. Местното училище се състезава в две категории: 1-4 клас - с проект "Удоволствие е да бъдеш здрав! НИЕ СМЕ ПРОМЯНАТА!" и 5-8 клас - с проект "Здравословно хранене и физическа активност". 


Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.


Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни. Финалисти ще бъдат 9 проекта, по 3 във всяка възрастова категория. Три проекта ще получат поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория. Наградите са осигурени от организаторите на надпреварата. 


Конкурс се провежда в две фази. През първата (22 октомври – 15 декември 2018) участниците изготвят и изпращат в МЗ своите проекти в областта – превенция на хронични незаразни болести. Реализацията на проектите и тяхното отчитане се извършва в рамките на втората фаза (25 декември 2018 – 10 май 2019).