В писмо от 9 септември Върховна административна прокуратура е разпоредила на община Ботевград да преустанови събирането на такси за регистрация на търговски обекти и за издавен на разрешително за извършване на търговска дейност. В тази връзка кметът Георгиев ще внесе докладна в ОбС за отмяна на регулаторния режим, който е в противоречие със Закона за ограничаване на административното регулиране и контрола върху стопанската дейност. Законът влезе в сила през 2003 год. и даде срок от шест месеца всички подобни регулации на бъдат отменени.

Община Ботевград обаче е продължила да събира такса в размер на 20 лв. за регистрация на търговски обект, както и такса от 5 лв. за издаване на разрешение за извършване на търговска дейност. Така тя се нареди в черния списък с 95-те общини в страната, които не са спазили законовите изисквания в конкретния случай.