Общоградски комитет "Левски – Ботев" е създаден в Ботевград през ноември 1993 год. През последните няколко години обаче организацията не извършва активна дейност. По инициатива на секретаря на общината Цеца Иванова днес бе свикано заседание на членовете на комитета, сред които са местни историци, директори на училища, библиотекари, общественици. Целта бе избор на ново ръководство и контролен съвет, които да подпомагат общината при организиране на празници и отбелязване на годишнини, свързани с бележити дати, събития и видни личности. 

До този момент правото да оглави организацията се падаше на председателя на ОбС, но на днешното заседание традицията бе нарушена с цел последователност в работата и активизиране дейността на комитета. За негов председател бе избрана Даниела Николова – директор на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Заместник председател стана Теодора Тотева – директор на Исторически музей – Ботевград, а секретар - Николета Йошовска – главен редактор на общинския вестник.

В Управителния съвет влизат още: Цеца Иванова – секретар на общината, Илия Попов, Незабравка Димова, Галя Божкова, Тодорка Петрова, Красимир Узунов, Цеца Мишева.
За членове на контролния съвет бяха избрани: Николинка Колева, Евгения Ананиева и Цанка Йорданова.

На заседанието присъства д-р Стоян Джавезов – председател на фондация “Васил Левски” и главен секретар на Общобългарски комитет “Васил Левски”. Той поздрави местната управа за идеята да възроди дейността на Общоградски комитет "Левски - Ботев". В срок от един месец новото ръководство ще трябва да изготви план за работата на организацията, както и да привлече нови членове.

На снимка №2: д-р Стоян Джавезов