Това показват данни, посочени в Общинския план за младежта в община Ботевград, който предстои да бъде приет от местния парламент. Разпределението показва, че младежите от 15 до 19 години са 1 609, от 20 до 24 – броят им е 1 746, а от 25 до 29 години са 2 211 жители на общината. 


Регистрираните в Бюрото по труда безработни младежи от 18 до 29 са 116. През миналата година Дирекцията е реализирала 9 програми за младежка заетост, в които са се включили 23 младежи. 


В община Ботевград има 14 спортни клуба, чиито членове са деца и младежи. 


През 2019 год. Младежкото движение за развитието на селските райони в България ще реализира три проекта, в рамките на които ще организира 13 международни дейности за неформално обучение на младежи в България и чужбина. В тях ще бъдат включени над 200 младежи от Ботевград.