Комисията за защита на конкуренцията отхвърли жалбата за стопиране на строежа на пътя между Мездра и Ботевград. Тя беше подадена от “Автомагистрали София” ЕООД и настояваше за спиране на обществената поръчка за изграждането на Лот 1 от Е-79.


Жалба блокира за втори път процедурата за разширяване на пътя Мездра - Ботевград


“В настоящия случай жалбоподателят не е изложил достатъчно мотиви в подкрепа на искането си за налагане на временна мярка. Същите не могат да послужат като основание за преценка, че неговите интереси, както и тези на страните, ще бъдат увредени по необратим начин, което би могло да бъде възпрепятствано чрез налагането на обезпечителната мярка“, се казва в мотивите на КЗК.


По отношение на доводите за допуснати нарушения към настоящия момент КЗК не може да се произнесе по безспорен и категоричен начин дали има извършени такива, тъй като по този начин ще се стигне до предрешаване на спора по същество. По тази причина не може да се направи обосновано заключение, доколко и в каква степен довършването на процедурата ще накърни интересите на жалбоподателя или на обществото като цяло, смятат в комисията.


„КЗК счита, че спирането на процедурата би оказало негативно въздействие както върху възложителя, така и върху особено важни държавни и обществени интереси. Този извод следва от предмет на обществената поръчка, който е свързан с актуализация на технически проект за модернизация и привеждане на съществуващия път до габарит Г20–четирилентов път с разделителна ивица и изграждане на обходни пътища на населените места, част от международен път Е-79, който е натоварен с изключително интензивен трафик. В този смисъл определено, общественият интерес ще бъде засегнат в по-голяма степен, отколкото интересът на жалбоподателя”, се казва още в мотивите на КЗК.