Както вече писахме, в късния следобед на 07.02.2019 г. в малкия салон на читалището се проведе Общото отчетно-изборно събрание на читалището за периода 2017-2018 г.
Между документите, които бяха предложени на делегатите за обсъждане и утвърждаване беше и Отчет на Настоятелството за дейността на читалището за периода 2017-2018 г.
По технически причини не можахме да ви предложим доклада като част от материала за събранието. Днес запълваме тази празнина, като качваме без редакторска намеса изпратения ни от читалището отчетен доклад.


Докладът на НЧ „Тодор Пеев-1871 гр. Етрополе отчита изпълнението на дейността по Годишната програма за развитие на читалищната дейност, разработена в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, културния календар и реализираните проекти през 2017г. и 2018г.


ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ИНСТИТУЦИЯТА:
Отстояване на позицията за водещо културно средище; обогатяване на културния живот; развитие на библиотечната дейност; превръщане на читалището в информационен център; съхраняване на народните обичаи и традиции; развитие и подпомагане на любителското художествено творчество; работа по проекти; осигуряване на достъп до информация; партниране с местното самоуправление за развитието на културните процеси.


ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ:
Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки;
Работа в школи, концерти, фестивали;
Предоставяне на компютри и интернет услуги по Програма „Глобални библиотеки”;
 Кандидатстване, разработване и реализиране на проекти;


ДЕЙНОСТИ:
I.  Библиотечна и информационна дейност:
През 2017г. в библиотеката при НЧ „Тодор Пеев-1871”  са регистрирани читатели на възраст: под 14г. - 447, над 14г. - 1141. Посещенията в библиотеката през 2017 г. от читатели са приблизително 21 000, като целта е  търсене на справки с учебна цел и интересна книга, работа с компютър и изработване на учебни проекти. Заети са 35 655 библиотечни документи. През 2017г. са набавени 304 нови библиотечни документи. 
През 2018г.  са регистрирани читатели на възраст: под 14г. - 446, над 14г. - 1117. Посещенията в библиотеката през 2018 г. от читатели са приблизително 21 765 . През 2018 г. са набавени 441 нови библиотечни документи. 


Библиотеката е оборудвана с 13 компютъра, 1 лаптоп, принтер,  мултимедия и проектор. Техническото оборудване на библиотеката позволява читателски запитвания и търсения да бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин, а да се търсят ресурси в уеб – библиотеки и специализирани портали, да се работи с електронни масиви. Библиотеката е оборудвана с 8 компютърни работни места с периферни устройства, с неограничена Интернет връзка, с копирна апаратура.
С компютрите за потребителите, с достъпа до интернет и онлайн информация нашата библиотека има нов, по-модерен облик. В ежедневната работа  се отделя време за подреждане на кътове и витрини, посветени на различни събития от местно или национално значение. Често се провеждат уроци в библиотеката, било по инициатива на учители или по идея на библиотеката, включващи и съответни тематични презентации. Провеждат се беседи, с цел запознаване с библиотеката, книгите, работа с речници и справочници и изобщо популяризиране на библиотечно-библиографски знания, четене-маратон с ученици от двете училища в града, посещения на класове, срещи-разговори за  книгите и четенето в съвременния свят. Библиотеката откликва на всички национални  инициативи и кампании във връзка с четенето и популяризирането на книгата. Библиотеката успешно си партнира с училищата от Общината, с историческия музей и много други институции, като винаги се отзовава и включва в различните местни обществени изяви и мероприятия.


II.  Художествено-творческа дейност  на НЧ „Тодор Пеев-1871”


Школи:  През изтеклия период читалището продължи работата си в посока привличане на деца и развиване на техните умения и таланти.
        
Школа по пиано, тамбура, aкордеон и гъдулка с преподаватели Цветанка Николова и Даниел Борисов. Школата посещават 25 малки и големи ученици, които прохождат в приказния свят на музиката. Всяка година школите представят по две продукции, на които показват на родители и общественост резултатите от своя труд. 


Школа по народни танци с ръководител Калинка Пушкарова.
Обучават се деца от I до Х клас в четири групи – I клас; II-III клас; IV-VI клас; VII-IX. Общо 180 деца. Децата от школата са участници в общински мероприятия и фолклорни фестивали у нас и в чужбина.


Литературен кръжок „Христо Ясенов“ с ръководител Евгения Христова.
Всяка година НЧ „Тодор Пеев-1871“ издава книжка „Омайничета”. Поместени са най-добрите творби на децата през годината. През 2017г. от печат излезе и „Омайничета 12”, а през 2018г. „Омайничета 13“. Творбите на децата се публикуват и във в.”Етрополски преглед”.
Децата от кръжока ежегодно се представят отлично в традиционната „Етрополска литературно-музикална зима”. Те печелят голяма част от призовите места за поезия, проза и хумор. Младите творци участват в редица национални и общински конкурси и получават много награди и отличия:През 2017г. те получиха следните награди:
 Деана Атанасова  - V място в Националния литературен конкурс „Стамен Панчев”.
Евелина Петрова, 14г.:
I място в категория „Поезия” на „Етрополска литературно-музикална зима”.
VI място в Националния литературен конкурс „Стамен Панчев”.
Маринела Петрова, 17г.:
I място в категория „Поезия” на „Етрополска литературно-музикална зима”.
III място в категория „Проза” на „Етрополска литературно-музикална зима”.
Мирослава Маринова, 10г.:
III място в категория „Хумор” на „Етрополска литературно-музикална зима”.
Радостина Иванова, 13г.:
II място в категория „Поезия” на „Етрополска литературно-музикална зима”.
III място в Национален литературен конкурс за млади таланти „Тодор Влайков”
Тереза Георгиева, 10г.:
II място в категория „Хумор” на „Етрополска литературно-музикална зима”.


През 2018г. децата от литературен кръжок „Христо Ясенов“ взеха следните награди:
Деана Атанасова, 13г.:
II място в категория „Проза” на „Етрополска литературно-музикална зима”;
III място в категория „Хумор” на Етрополска литературно-музикална зима”;
III място в конкурс „140 години свобода” на „Геотехмин” и „Елаците Мед”
Франческа Петрова, 18 г.:
III място в категория „Поезия” на „Етрополска литературно-музикална зима”;
II място в категория „Хумор” на Етрополска литературно-музикална зима”;
Маринела Петрова, 18 г.:
III място в категория „Проза” на „Етрополска литературно-музикална зима”;
III място в категория „Поезия” на „Етрополска литературно-музикална зима”.
Награда на публиката на „Етрополска литературно-музикална зима”.
Пламен Иванов, 11г.:
III място в категория „Поезия” на „Етрополска литературно-музикална зима”.
Тереза Георгиева, 11 г.:
II място в категория „Поезия” на „Етрополска литературно-музикална зима”.
I място в категория „Хумор” на Етрополска литературно-музикална зима”;
I място в конкурс „140 години свобода” на „Геотехмин” и „Елаците Мед”
Анна-Радина Борисова, 14г.:
I място в категория „Поезия” на „Етрополска литературно-музикална зима”.


Самодейни състави: Самодейните състави са основни участници в провеждането на културните изяви и събития, както от празничния календар на читалището, така и този на Община Етрополе.
Танцов ансамбъл „Балканска младост”
Танцов художествен ръководител на ансамбъла е Калинка Пушкарова. Ансамбълът носи приза „ПРЕДСТАВИТЕЛЕН”. Танцьорите са желани участници в изяви, организирани от читалището и Община Етрополе.
През 2017г. :
 - ТА ”Балканска младост” успешно представи родината ни на Международен фолклорен фестивал в гр. Тимишоара, Румъния.
 - Танцьорите бяха част от „Празника на баницата” в гр. Бела Паланка, Сърбия.
- Участие на Детски международен фестивал в гр.Галац, Румъния.
- ТА "Балканска младост" се завърна и с първо място от фестивала "Шопски наниз" в гр. Костинброд.
През 2018г. :
- ТА "Балканска младост" с ръководител Калинка Пушкарова взе голямата награда на първия национален фолклорен фестивал „Златни нишки“ с. Трудовец.
- Участие в етски меджународен фолклорен фестивал в гр.Ялова, Румъния. - ТА “Балканска младост” с ръководител Калинка Пушарова се класира на 3-то място на XIX Международен културен и арт фестивал „Бююукчекмедже” в гр.Истанбул, Турция. Ансамбълът ни бе единственият представител за България.
- Ансамбълът бе специален гост на 50-то юбилейното издание на Международен фолклорен фестивал в гр.Закопане, Полша.
- TA "Балканска младост" на "Празник на баницата" в гр.Бела Паланка, Сърбия.
- ТА „Балканска младост“ гостува в предаването „Иде нашенската музика“ по БНТ и Новогодишната програма на БНТ2.


Народен оркестър – Ръководител на оркестъра е Христо Даков. Оркестърът се състои от четирима музиканти, които свирят на инструментите: гъдулка, тъпан, акордеон и кавал. Оркестърът има съвместни участия с ТА „Балканска младост” и Женска група за народно пеене „Димана” на всички читалищни и общински концерти, както и на редица фолклорни фестивали.


Женска вокална група „Димана”
Ръководител на групата е Цветелина Петкова. ЖВГ "Димана" се включват във всички читалищни и общински мероприятия.
През 2017г. групата е с отлично представяне на фестивала "Лазарица" в гр.Елин Пелин.
През 2018г.  ЖВГ "Димана" взе участие в Международен фестивал "Звездите на Егея" в Неи Пори, Гърция. Женската вокална група беше гост и на на "Фестивал на бъчвата 2018г." с.Врачеш, Ботевград


Детска вокална група „Звездица”
Групата e с ръководител Цветелина Овчарова. ДВГ „Звездица” участва във всички читалищни и общински мероприятия.


Вокална група „Ретротон”
Ръководител на групата е Виолета Цолова. Учатват във всички читалищни и общински мероприятия.
През 2017г.:
Самостоятелен концерт-спектакъл „Любимото Етрополе”.
Участие в Международен фестивал на музикалното и танцово изкуство „Звездите на Егея" в Неи Пори, Гърция.
През 2018г.:
Първа награда на V-ти национален фестивал за стари градски и шлагерни песни “От небето идва любовта”, с.Чавдар.
Участие в хуманитарно събитие за събиране за средства организирано от "Ротари клуб“.
Групата е специален гост на гала концерта на Международния фестивал "Морска звезда" е Катерини Паралия, Гърция.
Групата печели втора награда на престижния конкурс за авторска музика "Етрополска литературно-музикална зима" с авторска песен. 
Групата гостува в предаването „Ако зажалиш“ по телевизия „Скат“.
„Ретротон“ са специални гости на промоцията на представянето на новия музикален албум на Вили Рай "Златво време" в "Студио 5" на НДК.


Трио „Романтика” – ръководител е Боян Шаранов. Триото участва във всички читалищни и общински мероприятия.
През 2017г.
Трио "Романтика" беше гост и на V Фестивал за шлагерна и стара градска песен "Подари ми море" в с.Крапец.
През 2018г.
Участие в V-ти национален фестивал на стари градски и шлагерни песни “От небето идва любовта”, с.Чавдар.
Участие в Международен фестивал "Морска звезда“ в Катерини Паралия, Гърция.
Участие в съвместен музикално-поетичен спектакъл с вокална група „Незабрава“ гр. Тетевен.


Вокална група ,,Оренда‘‘ – Групата е с с ръководител Петя Цекова. Участват във всички общински и читалищни мероприятия.
През 2017г.
- Групата е взела участие във фестивал за стари градски и шлагери песни "Нежни спомени " в гр. Панагюрище.
- Участие в „Национален фестивал на стара градска песен” в гр. Самоков.
- ВГ „Оренда” беше гост и на фестивала „Морски изгреви” в гр.Ахтопол. 
- Групата се завърна с награда от фестивала "Босилеградско крайще пее и танцува", където Маргарита Йотова спечели първо място за "Най-хубава носия" с нейната „Празнична тракийска носия”.
През 2018г.
-  Участие на „Етрополска литературно-музикална зима“ – печелят първа награда.
-  Участие в Национален фестивал „Семе българско“ – гр.Севлиево.
- Участие в Национален фестивал „Красив роман е любовта“ – гр.Велинград.
-  Самостоятелен спектакъл „Сезоните на спомена“
- Национален фестивал „Полъх от минали мечти“ – гр. Чепеларе. 
- Национален фетсивал „С песен от свила“ – гр. Свиленград.
- Фестивал на шлагерната песен „Цепелина“ – гр. Бяла Слатина.
- Концерт в памет на Николай Христов.


Мъжка група “Ветерани“ – Групата е създадена през 2018г. Ръководител е Илия Радев. През 2018г. „Ветерани“ участват във фестивал „Да запеем песните на Средногорието“ в с. Чавдар.


Театрална трупа „Михаил Пенчев” с ръководител Николай Пенчев. Трупата се включва със скечове и интермедии в различни концерти и спектакли. ТТ ”Михаил Пенчев” подготвя пиеса, която да представи пред етрополска публика.


Музикално-сатиричен състав „Николай Коев“  - ръководител на състава е Иванка Георгиева. Групата активно се включва във всички читалищни и общински мероприятия. Подготвят и самостоятелна пиеса.


ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ:


През 2018 година НЧ „Тодор Пеев – 1871” спечели проект за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Проектът е разработен от Община Етрополе. Общата стойност е 22 928 лв. Финансиращ орган е Агенция за хората с увреждания. По проекта беше закупена стълбищна подемна платформа за инвалидни колички, която е инсталирана на стълбище, което води от входното фоайе директно до Големия салон. Така всички хора с увреждания, които се придвижват с помощта на инвалидна количка имат удобен достъп до всички културни мероприятия.


УПРАВЛЕНИЕ:
Всички промени свързани със ЗНЧ са извършени: искане за промяна в обстоятелствата в Софийски окръжен съд, Министерство на културата и Агенцията по вписванията.
 През изминалата година читалището работи по утвърдени субсидии, отпуснати от държавния и общински бюджет и финансови постъпления от такси, членски внос, дарителства и др.


Отчитаме, че постигнатото не е малко, може и има възможности да се работи за още по-добри резултати. Утвърждава се мястото на читалището като обществено – значима институция със собствен принос. През изминалата година освен богата собствена културна дейност, читалището беше домакин на няколко изложби, театрални постановки и пътуващо кино. Ръководството и екипът на читалището работят за разширяване кръга от партньори с културни институции, учебни заведения, както и в посока на подобряване на предлаганите услуги. Търсим възможността за кандидатстване по проекти и програми. В тази връзка да благодарим на екипа от специалисти по програми от Община Етрополе, да благодарим на Кмета на Община Етрополе и Общинския съвет, с чието съдействие беше осъществена издръжката на сградата, възможно развитието на дейността в читалището, както и представянето на международни сцени.


Христо Андреев -
Председател
на Народно читалище „Тодор Пеев-1871”