На годишно заседание на УС на Федерацията на научно-техническите съюзи в България /ФНТС/, в конкурса  „Млад инженер на годината“, бяха връчени две награди, едната от които е за инж. Милко Кръстев, ръководител-участък "Пробивно-взривни работи” в Елаците-Мед АД.


Престижната награда му бе връчена по предложение за номинация от НТС по минно дело, геология и металургия.


Критериите на конкурса са: обществена значимост на цялостната професионална дейност, създаване и внедряване на нови технологични и производствени процеси, потвърдени икономически резултати от инженерната дейност, наличие на социални резултати от инженерната дейност.
Представянето на кандидатите е оценявано от комисия в състав: проф. Георги Попов – председател, и членове: проф. Коста Бошнаков, инж. Марин Антонов, д-р инж. Кремена Деделянова, д-р инж. Бойко Денчев и инж. Невена Дончева.


Инж. Милко Кръстев участва в колективи за разработване и внедряване на проекти, менторство и обучение на стажанти.
По повод престижното отличие той споделя: „Надявам се и в бъдеще да се развивам професионално и да трупам опит в сферата на минното дело. За мен тази награда е едно голямо признание за моя труд и работа …“.