Подкрепяйки благотворителните каузи на доброволци от Ботевград, Общината възложи на ОП „Благоустройство и комунално стопанство“ /БКС/ изработката на метални контейнери - сърца за разделно събиране на пластмасови капачки. Мотото на кампанията е „Да напълним сърцата – да зарадваме децата“.


Събраните средства ще бъдат вложени в изграждането на детски площадки и спортни съоръжения в съответния район, в който е поставен контейнерът. Община Ботевград ще дофинансира изграждането на площадките и съоръженията.


Първото сърце вече е поставено на площад „Освобождение“, в близост до Часовниковата кула, като контейнери ще бъдат монтирани в още няколко квартала на града и в по-големите села от общината.


Идеята за инициативата е продиктувана от благотворителните акции на наши съграждани, които успешно реализират своите кампании. Едновременно с това каузата ще допринесе за развиване на навици у гражданите за рециклиране на битови отпадъци и опазване на околната среда чрез благотворителни дейности.