Колеж по енергетика и електроника към Технически университет – София стартира своята кандидатстудентска кампания за академичната 2020/2021 година.


Катедрата по „Приложна електроника и компютърна техника“ в Ботевград приема записвания с диплома за завършено средно образование и оценка от матура. При достатъчно желаещи да проверят предварително нивото на знанията си, ще се организира предварителен тест. След успешно завършване на 3-годишния обучителен период, професионалните бакалаври имат възможности за продължаване на обучението си в ОКС „Магистър“.


Предимството на студентите на КЕЕ при ТУ – София е гъвкавостта на учебния график, съобразен с работната заетост на обучаваните. 


Редовната форма на обучение предлага възможността за получаване на СТИПЕНДИИ за целия период на обучение, както и осъществяване на студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ + в някои от многобройните университети – партньори на ТЕХНИЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  - СОФИЯ в цял свят!


За повече информация на https://sites.google.com/site/collegetusofia/ или на адрес: Ботевград, бул. „България” № 31, тел.: 0723/66184, 0723/60129