Трите терена се намират в района на бившето ЗРЧ.   Единият е 3.8 дка, другите са съответно 4 и 5 декара. Днес общинските съветници с 22 гласа „за” взеха решение парцелите да бъдат обявени за продажба на търг, а началните цени са съответно:  219 000 лева, 282 000, а за третия – 338 000 лева.
Към терените има проявен инвеститорски интерес, съобщи по време на сесията кметът Иван Гавалюгов.