Кметът  внася  в Общинския съвет докладна за одобрение продажбата на общински имот от 2 декара, разположен източно и точно до входа на прословутото имението на Георги Георгиев в Камен дол. Това е поредният общински терен в този район, който Общината продава, след като  през 2012-та година започна мащабното строителство на хотелския комплекс


Предложената първоначална тръжна цена  е едва 1600 лв. , което прави по 80 стотинки за квадратен метър земя. Въпреки че имотът представлява ливада 8-ма категория, съгласно приложената документация, местоположението му, както и изградената всякакъв вид техническа и пътна инфраструктура до него, предполагат далеч по-висока продажна цена. Формално ценовото предложение е обосновано със „справедливата пазарна оценка“, изготвена от „независим оценител“. 


Противно на всякаква икономическа и пазарна логика, анализът на продажбите на общински терени в този район показва една ясно изразена тенденция на спад на цените, въпреки направените през последните няколко години сериозни инвестиции за стотици хиляди лева от общината и общинските фирми за изграждане на канализационна, водоснабдителна, газоснабдителна и пътна инфраструктура. Независимо от нелогично ниските цени обаче, на търговете за продажба на общински терени, особено в този специален район на общината, се явява само по един купувач, който винаги закупува имота на първоначално обявената цена, или в най-добрия случай предлага символичните няколко лева повече.


Справка в публичния регистър на продадените общински имоти показва, че всички продадени общински земи, съседни на кметското имение над Новачене, са закупени от роднини или близки познати. Кой ще стане новият реален собственик на поредната почти подарена общински земя? - повечето може би правилно ще предположат. 


Наскоро стана известно, че през 2014-та година Георгиев е прехвърлил на дъщеря си имота в Камен дол, в който тя, според официалните документи, се явява собственик и инвеститор на хотела, тип „туристическа къща за гости“.  Новаченският кмет Георги Мишев – първи братовчед на баща й, миналата година също продал на Цветина Георгиева свой имот от 800 кв. м. намиращ сe, неслучайно, в съседство от северна страна на вече прехвърления и бащин. Тогава младата бизнес дама започна процедура по обединяване на имотите на баща си и закупения от братовчед му в един общ. Запознати твърдят, че същинската причина за обединяването на двата имота била необходимостта от осигуряване на изискакуемото по закон триметрово отстояние на новоизграждащия се хотелски комплекс от границата на съседния имот, което преди обединението не било налично


Дали и този общински терен от два декара скоро ще бъде обединен със съседен имот, тепърва предстои да разберем. В духа на предстоящите местни избори обаче можем да направим една интересна интерпретация на връзката между предизборното подхвърляне на лозунги и активности и предизборното прехвърляне на общински активи: обединени за бъдещето на ботевградска община всъщност може просто да означава бъдещо обединяване ( на имоти ) в ботевградска община.