Пожарът от горящи треви се е прехвърлил върху горски масив в района на „Темуша“, където горят иглолистни дървета. Заради силния вятър екипите на пожарната и горското стопанство все още не могат да започнат гасенето.