„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:
Шофьор, автокран


Изисквания към кандидатите:
Средно образование;
Свидетелство за управление на МПС, категория С;
Да притежава удостоверение за психологическа годност;
Да притежава свидетелство  за правоспособност за упражняване на професия:
„Машинист на кранове стрелови, тип монтирани на автомобили или самоходни, или несамоходни шасита – до 16 тона;
Минимум една година опит на подобна позиция;
Отговорност, прецизност и комуникативност;
Умения за работа в екип.


Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография;
Мотивационно писмо;
Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и придобити допълнителни квалификации, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед” АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 02.04.2019 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.