Общинското ръководство иска съгласието на съветниците за отпускане на 85 700 лева от собствени приходи на общината за извършване на проучвателни и проектантски работи. 33 000 лева от общата сума са за югоизточния обход на ЖК „Васил Левски” – реализация на част от уличната мрежа по действащите подробни устройствени планове на Ботевград. Става дума за проектиране на улица, която минава покрай пицарията, продължава направо към френското селище – жилищен комплекс „Панорама”, завива вляво и се включва в околовръстната улица, минаваща покрай последните блокови на ЖК „Васил Левски, подстанцията на ЧЕЗ и сградата на Пътното. 


35 000 лева са необходими за вътрешнокварталните улици в ЖК „Васил Левски”, които също са предвидени по същите планове, 7 500 лева – за две детски площадки в същия квартал, 10 200 лева -  за крайградски парк с кътове за отдих във вилна зона Зелин, пише в докладната записка. В нея се посочва още, че тези дейности ще бъдат възложени на проектант.