За учебната 2017 – 2018 год. от училище са отпаднали 7 деца до 16-годишна възраст, а за учебната 2018 – 2019 – 15 деца, напуснали образователната система след 16 години са 46 деца, с риск от отпадане поради натрупан голям брой отсъствия са 120 деца. 


По отношение на ранните раждания статистиката сочи, че през 2017 год. от 220 раждания в МБАЛ Ботевград 21 са ранни, като от тях 11 са от малолетни и 10 от непълнолетни. През 2018 год. броят на ражданията е 241, като от тях 24 са ранни – 4 от малолетни и 20 от непълнолетни.  


Тези данни станаха повод за провеждане на “кръгла маса“ в Ботевград, на която бяха дискутирани проблеми с ранното отпадане от училище и ранните раждания. Форумът се проведе на 19 март в конферентната зала на “Арена Ботевград“. Присъстваха представители на общинското ръководство,  образователни институции, неправителствени организации, здравни медиатори, дирекция “Социално подпомагане“ – Ботевград, Държавната агенция за закрила на детето, на общините Борован, Криводол, Луковит и други. 


Събитието бе открито от Лилия Макавеева – национален координатор на програма „Ромакт”, която се осъществява съвместно от Съвета на Европа и Европейската комисия. Програмата стартира през 2013 год. в България. Тя подпомага местните власти в планирането и изпълнението на приобщаващи политики в работата им с маргиналните групи от хора. Това обясни Лилия Макавеева.


В своите встъпителни думи секретарят на Община Ботевград Стефка Граматикова подчерта, че основният проблем, който може би ще бъде изведен по време на дискусията, е ранното отпадане на децата от училище. “Защото всички последващи проблеми – ранните бракове и съответно раждания сред ромската общност, макар че съм сигурна, че това не се случва само с тази общност, фактически произлизат именно от това, че не успяваме да задържим дълго децата в училище“, посочи тя. 


Александра Райкова, която е експерт към програма “Ромакт“, наблегна на това, че “кръглата маса“ трябва да си постави за основна цел намиране на решения и предложения за мерки и препоръки, които да бъдат отнесени към местно и национално ниво. 


Темата на форума предизвика доста активна дискусия, в която се включиха почти всички участници. Директорът на ТПГ “Стамен Панчев“ инж. Катя Ценева сподели за работата с учениците от ромския етнос в училището, което ръководи. Тя обясни, че педагогическият екип прави всичко възможно да ги приобщи към училищния живот чрез подготовка за участия в професионални състезания, които децата печелят, чрез дейностите по образователна програма “Еразъм +“, чрез прилагане на индивидуален подход към всеки един от тях. 


“Преди години училището се посещаваше изцяло от ромски деца. Сега те са 80%, а останалите 20 са българчета. Вторите се записват не защото ги караме насила, а защото разбраха, че няма нищо лошо да учат с връстниците си от ромския етнос“, обясни инж. Ценева.


Директорът на ОУ “Васил Левски“ Евгения Иванова също сподели добра практика и идеи на училището за работа с ромските ученици. Според нея една от основните причини за отпадането на тези деца от училище е липса на заинтересованост от страна на техните родители. 


“Трябва да се работи отвътре с тези общности, защото те не приемат институциите, от една страна, но от друга ги приемат, когато имат нужда от социални помощи. Ромската общност има голям потенциал и той трябва да бъде развит така, както в Америка са се приобщили мексиканци и други нации, и етноси. Те работят наравно с всички и са изградили една нация. Ние тръгваме от образованието, но трябва да се спазват и правилата“, каза Йордан Томов – старши експерт по приобщаващо образование в Регионалното управление по образование – София регион.


В подкрепа на учителите се изказа Николета Иванова -  началник отдел “Хуманитарни и социални дейности“ в Община Ботевград. Като професионалист, който е добре запозната с работата на учителите, тя бе категорична, че борбата им да задържат ромските деца в училище е ежедневна. “Да не забравяме, че това са учители и техните задължения са да образоват децата, а не да изпълняват функциите на социалните институции“, посочи тя. Според Николета Иванова, да не пускаш детето си на училище е деяние, което би трябвало да се криминализира. “Всичко останало е писане на хартии, от което няма никакполза“, добави тя.  


По време на дискусията бяха очертани няколко категории, в които попадат причините за отпадане на децата от училище – бедност, нисък родителски капацитет, липса на развиващи дейности в общността, не им е интересно в училище и други.


Дали обаче бедността трябва да бъде изведена като съществена причина за това децата да не посещават училище? Отговор на този въпрос, макар и не толкова категоричен, даде статистическата справка, която представи директорът на ОУ "Васил Левски" - Ботевград. Тя сочи, че през първия срок от училището са отпаднали еднакъв брой бедни и задоволени деца от ромския етнос.


Тревожна е тенденцията и за увеличаване броя на ранните бракове и раждания. Една от причините за задълбочаване на този проблем е липсата на всякаква сексуална култура. Малките майки, както ги наричат социалните работници, споделят за случайни контакти и мимолетни запознанства чрез интернет, съобщи пред аудиторията Красимира Петрова – директор на Дирекция “Социално подпомагане“ в Ботевград. Всъщност тя е провокирала провеждането на „кръгла маса“ срещу ранните бракове и раждания. А причината е тревожната статистика.


“Тези млади майки не знаят дори имената на бащите на децата си. Затова говорим, че има деца, които не са припознати, което е притеснително. Тези случаи ги наблюдаваме, следим развитието на децата до навършване на пълнолетие“, обясни тя. За раждания от малолетни и непълнолетни Дирекцията се сезира от болницата, като за всеки такъв случай уведомява Прокуратурата.


От три години насам, откакто Красимира Петрова оглавява Дирекция “Социално подпомагане“, няма образувано нито едно досъдебно производство по такъв случай. По думи на г-жа Петрова, от постановленията, с които тя се запознава, става ясно, че прокурорите не намират насилствен момент.


Красимира Петрова също бе на мнение, че водеща е семейната среда. За да се случат тези ранни бракове и раждания, има намеса от страна на родителите, категорична бе тя и добави: “Семейството играе важна роля за всякакъв старт в живота –  възпитание, образование и навлизането в семейния живот.“.