Днес в ОУ „Отец Паисий“ Врачеш се проведе кръгла маса за учениците от цялото училище. Целта на мероприятието е запознаване и разискване по две актуални теми, свързани с превенцията на тормоза и насилието в училище.


В тематично подредената и украсена медийна зала всеки клас взе участие с по един или няколко представители, които развиха задълбочено своите теми, разработени с помощта на класните ръководители .


Темата, която дискутираха учениците от начален етап, беше: „Управление на емоциите. Справяне със страхове. Стратегии за самозащита и самосъхраняване“.


Мария от 1-ви клас, Пламена и Васил от 2-рите класове, Деница, Злати, Веселина и Станимир от 3-тите класове и Петя и Леона от 4-ти клас по особено увлекателен начин запознаха присъстващите с видовете емоции, емоционалната интелигентност, със страха и неговото преодоляване, какво е самосъхранение и стратегии за съхранение, насилието и агресията сред децата. Учениците от третите класове поздравиха всички с песента „Приятели с различни цветове“ и показаха в табло кръга на избора при проблем.


Възпитаниците от прогимназиален етап се бяха подготвили по темата „Тормоз - дефиниране, видове, кибертормоз. Как да реагираме при проява на агресия и тормоз в училище?”.


Габриела от 5-ти клас, Витомир, Ралица и Теодосий от 6-ти клас, Симона и Мирела от 7-ми клас говориха за тормоза в училище и на улицата, за реакцията при проява на тормоз и агресия и за кибертормоза. Изработето бе и табло от 7-ми клас за кибертормоза.


Дискусията на кръглата маса стана интересна и за публиката. Оказа се, че проблемът е известен на децата и в по-голямата си част те знаят как да се пазят.


Гости на мероприятието бяха членове на Обществения съвет, които отблизо следят училищния живот, за което педагогическият колектив им благодарим.


Всеки участник в кръглата маса получи грамота и предметна награда от ръководството на училището.