Според историците, „всяко поколение има своята война”. Поколението, което с годините все повече и повече намалява, изнесе на плещите си и преживя една от най-кръвопролитните войни в човешката история – Втората световна война.
Обединени в единен антифашистки съюз, те до ден днешен тачат и ревниво пазят спомена за онова жестоко време. Учудващо е упоритото не признаване на българските антифашисти за участници в антихитлеристката коалиция и монархо-фашизма в България. Така, както е в повечето от европейските държави.
Истината е, че на конференция в мароканския град Казабланка, състояла се през януари 1943 година, с участието на президента на САЩ Ф. Рузвелт и министър-председателя на Великобритания У. Чърчил е приет меморандум, който определя воюващите с оръжие в ръка антифашистки сили в страните-съюзници на „Тройната ос Рим-Берлин-Токио“, за участници в антихитлеристката коалиция и с права на победители след завършването на Втората световна война 
В тази борба Етрополският край не само участва, но и е център на едно от най-активните действия на партизаните и техните помагачи. На нашата територия са дадени много жертви – партизани, ятаци и помагачи. Техният героичен подвиг и имената им са изписани върху белокаменните паметници, паметни плочи и обелиски. Които до ден днешен са обект на пазене и възпоменание от Българския антифашистки съюз.
Това е една от главните задачи, за които се отчете вчера, 22 март 2019 година, Етрополската антифашистка организация.
Затова, че тя е една от най-дейните в страната, е фактът, че в  нейната работа взеха участие председателите  на Националния и Областния съвет на БАС Симеон Игнатов и Йорданка Кринчева. Участваха още Юлия Севдева – заместник-председател на НС на БАС и председател на Областния съвет на Пенсионерски съюз 2004, Евгени Белин – секретар на НС на БАС, Чавдар Борачев – председател на Съюза на военните разузнавачи и Лъчезар Лазаров –председател на Младежката организация към БСП.
След отчета на Чавдар Крачунов, отчет направи и председателката на Контролната комисия Симеонка Червенякова.
Йорданка Кринчева, а след това и Симеон Игнатов дадоха висока оценка за дейността на Етрополската организация и очертаха дейностите, върху които трябва да съсредоточи вниманието за бъдещия период.
За активно участие и във връзка с навършена кръгла годишнина Цвятко Кусев и Евлоги Пешев, както и Чавдар Крачунов - за активна дейност и постигнати конкретни резултати, бяха наградени от Националния съвет с Почетни грамоти и значки на Съюза.
Конференцията утвърди бъдещия Общински съвет да бъде от 7 члена и утвърди Чавдар Крачунов за Председател на организацията. Начело на 3-членния Контролен съвет остава Симеонка Червенякова.
За делегати на Областната отчетно-изборна конференция бяха утвърдени Йорданка Кринчева и Чавдар Крачунов.
Председателят на Областния съвет остави на организацията множество книги, отразяващи различни периоди от Антифашистката съпротива.