Община Ботевград е внесла в Общински съвет – Ботевград докладна записка с предложение за избор на Галинка Маринова за кмет на Трудовец. В момента тя заема длъжността "Старши специалист по бюджет и стопански дейности“ в кметството.


В докладната до съветниците се посочва, че с оглед настъпилата смърт на кмета на кметство Трудовец - Веселин Драганов, пълномощията му се прекратяват на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 във вр. с ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Тъй като до края на мандата остава по-малко от една година и частични избори по закон не се произвеждат, следва ОбС да избере кмет на Кметството (чл. 42, ал. 7 от ЗМСМА и чл. 463, ал. 6 от Изборен кодекс).


От общинското ръководство считат, че най-целесъобразно е за кмет да бъде избран щатен служител на кметството, а именно Галинка Маринова, тъй като е запознат с административната работа и преписките към настоящия момент.