Със свое решение от 25 март т.г. Централната избирателна комисия определи възнагражденията на  членовете на секционните избирателни комисии. Председателите ще получат еднократно по 66 лева, заместник-председателите и секретарите – 60 лева, а членовете на комисиите – 54 лева.
Възнагражданията на Районните избирателни комисии зависят от броя на секциите в района. Ако секциите са до 400 броя, председателят на РИК ще получи 1060 лева възнаграждание, зам.председателят и секретарят –  по 1010 лева, а членовете на РИК по 960 лева. Ако в района броят на секциите е над 400, възнагражданието на председателя е 1175 лева, на зам.председател и секретар – 1115 лева, а на членовете – 1060 лева.