Имаше проявен интерес към общественото обсъждане на проектни предложения за облагородяване на междублоковото пространство на улиците „Славейков” №1 и „Дондуков” №4. Както съобщихме предварително, хората, живеещи в този район, имаха възможност да избират между няколко идейни варианта. Още в самото начало на обсъждането бе обяснено на гражданите, че ако те имат други предложения, различаващите се от тези на проектната, ще бъдат взети предвид. 


Кметът Иван Гавалюгов уточни, че не се предвижда запазване на съществуващите в това междублоково пространство навеси и гаражи, тъй като те са незаконни и срещу тях има подадени жалби. Незаконните гаражи са девет на брой и заемат площ, върху която може да бъдат обособени двойно повече места за паркиране. А и това бе желанието на гражданите – да се предвидят повече паркоместа в проекта. Какво друго се предвижда в него – разбира се, детска площадка, кът за отдих, зелени площи и ново осветление. Също така, по искане на живеещите в района, се предвижда изграждане на подход от междублоковото пространство към ул. „Дондуков”.


„Ако тази година не се стигне до реализация на проекта, то ще имаме поне издадено разрешение за строеж и работата по облагородяване на междублоковото пространство на ул. „Славейков” 1 и „Дондуков” 4 ще започне през следващата”, обясни кметът Гавалюгов.