Община Ботевград ще подпомогне Ванеса Стоянова за участие в международен обучителен летен лагер в гр. Измир, Турция. Тя е ученичка в VI „А“ клас на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Ботевград.


Ванеса е поканена на това международно събитие, след като участва с есе в конкурс на „Спейс камп Турция 2019 г.“, организиран от Център за творческо обучение. Тя е класирана на 43-то място, което и дава право на едноседмичен летен учебно-тренировъчен лагер в един от трите космически центъра на НАСА в Измир. Там нашата млада съгражданка ще се обучава заедно с деца от цял свят в областта на математиката и информационните технологии.


Общинското ръководство е внесло в местния парламент докладна записка с искане за съгласие да бъде подпомогната Ванеса Стоянова с 1 000 лева от собствени приходи на общината.