Предстои да бъдат монтирани указателни табели с имената на улиците в петте големи села на община Ботевград.


Поставянето на табели се прави с цел да се постигне добро пространствено оформление и цялостна идентичност на конкретните улици. Също така те са нужен ориентир за гостите на дадено населено място.


Намерението на Община Ботевград е да закупи и постави общо 758 броя указателни табели. Така улиците във всички населени места ще имат табели.


Да припомним, че в началото на 2017 г. такива табели бяха монтирани в Ботевград, вилна зона Зелин и по-малките населени места на територията на общината.


Преди години липсата на указателни табели с имената на улиците беше един от наболелите проблеми на Община Ботевград. Конкретни действия за разрешаването му не бяха предприемани от дълги години, въпреки многобройните сигнали от потърпевши – шофьори на линейки и таксита, и хора, които не са жители на нашата община.


Необходимите средства за изработка, доставка и монтаж на тези табели са в размер до 63 599,88 лева с ДДС, които Общината ще осигури от собствени приходи, но след съгласие от ОбС – Ботевград. Докладната за отпускане на средствата е внесена в дневния ред на редовното заседание, насрочено за 18 април.