Община Етрополе уведомява всички собственици на каруци в Общината, че на основание чл.46а от Наредба № 15 на ОбС – Етрополе за регистрация и отглеждане на селскостопански животни, собствениците на каруци се задължават да поставят идентификационни номера и светлоотразителни знаци на каруци и престилки на селскостопанските животни.
За целта собствениците на каруци трябва да се явят в сградата на Общинска Администрация – Етрополе, ет.2, стая № 202 за получаване на регистрационни номера.
Тел. за контакт: 0720/68235