На вчерашното редовно заседание Общинският съвет гласува отчетите за дейността  на читалищата, като и отчетите за изразходваните от тях общински средства през миналата година. Мнение по съдържанието на приложенията към докладната изрази общинската съветничка от БСП д-р Веселка Златева. Тя даде висока оценка на отчетите на НЧ „Христо Ботев” – Ботевград и НЧ „19 февруари” – Скравена. Веселка Златева отправи препоръка към настоятелствата на другите читалища  - в отчетите си да наблегнат повече на самодейността. „Така добиваме информация за културните прояви в даденото населено място”, посочи тя. 


Думата поиска и общинският съветник Георги Георгиев. Според него общината трябва да отделя повече средства за дейността на читалищата. „Аз знам, сега са трудни времена. На всички парите не им достигат, но мисля, че общината не е толкова закръшила финансово. Моята препоръка  е: подкрепете ги повече финансово и читалищата в селата, и читалището в Ботевград, за да могат действително нашите таланти да се изявяват навсякъде, а и да не се притесняват от читалищата дали ще имат днеска толкова средства за изява дали на танцов състав, дали на певческа група, дали театрална”, каза той. 


В отговор кметът Гавалюгов обърна внимание на съветника, че пропуска да отбележи един безспорен факт, а той е следният: „През последните четири години размерът на инвестициите в инфраструктурата на читалищата във всяко едно от селата и в Ботевград е поне десет пъти по-голям от размера на общите разходи през предходните 30 години”. Иван Гавалюгов допълни, че е готов да докаже това свое твърдение с цифри.  


„Не искам да отегчавам съветниците, като започна да изброявам проектите на общината, свързани с читалищна дейност, с ремонтните дейности, реализирани към настоящия момент и които продължават да се реализират, с което не казвам, че сме решили всички инфраструктурни проблеми. Няма да коментирам големия ремонт на читалището, изпълнен по европейски проект. Виждате, че и със собствени средства продължаваме да подобряваме инфраструктурата, респективно условията, в които читалищните дейци развиват своите таланти и самодейност. Защото освен от финансова и морална подкрепа, те имат нужда и от подходящи условия – да им е топло през зимата, да им е хладно през лятото, каза още Иван Гавалюгов и добави: „Няма да посочвам конкретни примери, но състоянието на част от читалищата, не на всички, през годините е било сериозно неглижирано. Престъпление е центърът на културата в община Ботевград – читалището, в което се намираме в момента, да е оставено да тъне във вода и мизерия. И го казвам най-отговорно. А инвестицията, която е трябвало да се направи, не е кой знае колко голяма, въпросът е на отношение. И в момента ние не правим толкова голяма инвестиция – около 20 000 лв., да не вкарваме водата, която години наред е просмуквала основите на сграда, на която се дължи характерният мирис, който и към момента усещаме. И го давам като един елементарен пример.”.


Кметът Гавалюгов припомни, че встъпвайки на поста е заварил читалището в Скравена в плачевно състояние, а читалището в Трудовец – постоянно течащо. „Първото нещо, което направихме, е да преустановим тези течове, за да не се рушат читалищата като сгради. През този мандат се концентрирахме върху това да подобрим значително инфраструктурата, в която самодейците и читалищните дейци упражняват ежедневно своето хоби, а някои – своята професия”, заяви още той. 


Съветникът Йордан Йорданов подчерта, че действията на общината по отношение на осигуряване на средства за читалищата са похвални. 


Тихомир Найденов припомни, че по време на предишното управление на общината неколкократно са отпускани средства за ремонт на покрива на ботевградското читалище, но въпреки това течове имаше. „След мащабния ремонт, който бе направен, съм убеден, че този проблем няма да се появи отново”, каза той. 


Съветникът  насочи вниманието и към един друг факт – увеличаване на броя на самодейците в отделните читалища. Според него това се дължи и на подобряване на условията в читалищните сгради, което е заслуга на Общинския съвет, но най-вече на общинското ръководство. 


Тихомир Найденов изрази недоумение от изказването на Георгиев, заявявайки, че в дневния ред на почти всяка сесия има внесени докладни от общинското ръководство за отпускане на средства за участия на местни самодейци в национални и международни фестивали.