Двойка черни щъркели се появи в Скравена. Птиците са били забелязани и в Новачене. Възможно е да става дума за втора двойка. Наша съгражданка е успяла да заснеме рядко срещаните птици. Тя е публикувала снимките във Фейсбук групата „Забелязано в Община Ботевград”, за да га видят повече хора. 


Според народните вярвания, появата на черен щъркел в дадено населено място ще донесе щастие и късмет на неговите жители. 


Първите сведения за тази рядка птица в България датират от 1960 год. Черните щъркели обитават дивите и тихи вековни гори и скалните проломи, далече от хората. Ако мястото е достатъчно уединено, двойката щъркели се връща в едно и също гнездо няколко години. Различните двойки черни щъркели гнездят на няколко километра една от друга. 


Размножителният период на пернатите от този вид е през месец май. Женската снася обикновено 3 до 5 бели яйца през интервал от 2 дни. Мътенето продължава 35-40 дни на смени от двамата родители, като пиленцата се излюпват по реда на снасянето на яйцата. Малките остават гнездото в продължение на 60-70 дни. През първите две седмици родителите не ги оставят сами. Винаги един от тях стои в гнездото, докато другият го напуска, за да набави храна. Малките щъркелчета достигат полова зрялост на 3-годишна възраст. 


Черният щъркел е защитен от Закон за биологичното разнообразие. Включен е в Червената книга на България. За преследване, обезпокояване, унищожаване или колекциониране на яйца, препариране, продажба, изнасяне зад граница и др. са предвидени големи глоби. Поради ликвидирането на по-голяма част от местообитанията му вследствие изсичането на горите, урбанизацията на ландшафта и замърсяването на реките, съществува реална заплаха за изчезването му от българската фауна, алармират еколози.


Снимки: Анелия Виткова