От тази седмица площадното пространство във Врачеш (етап 1) вече е с подписан Акт 15, което означава, че фирмата-изпълнител е предала на възложителя изпълнения по план обект. В най-скоро време предстои обновеното площадно пространство да бъде и официално въведено в експлоатация.


Изпълнител е софийската фирма „Люник“ ЕООД. Тя бе класирана на първо място в обявената от Община Ботевград обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на площадно пространство и ремонт на градина в с. Врачеш – етап 1, разположени в терен между осови точки 3, 326, 305, 1, 16 и 298“. Става дума за терена между главаната улица, пенсионерския клуб и ресторанта в центъра на селото.


Новата настилка е от бетонови плочи и павета. Монтиран е фонтан с покрито корито, изградена е система за отводняване и захранване с вода и за ръчно напояване на зелени площи. Поставени са пейки и кошчета. Монтирано е парково осветление.


В северната част е изградена алея с ограничен транспортен достъп и асфалтова настилка. В североизточната част е направен паркинг - тупик. Изградена е и нова зелена система, която в южната част е на ниво настилка, а в северната - под формата на клоцове, отделящи площадното пространство и обособявайки търговски зони. Обхвата на проекта е 2 095 кв.м.


От общинската администрация съобщиха още, че вече е обявена обществена поръчка за втория етап от благоустрояването на площадното пространство, като за целта в общинския бюджет за 2019 г. са заложени 219 744 лева.