Софийската фирма „Люник“ е класирана на първо място в обявената в средата на месец август от Община Ботевград обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на площадно пространство и ремонт на градина в с. Врачеш – етап 1, разположени в терен между осови точки 3, 326, 305, 1, 16 и 298“.


„На практика единствената фирма, която отговаряше на условията на обществената поръчка, бе „Люник“ ЕООД. Следващата седмица предстои сключване на договор. Очаква се до средата на месец септември да започне изграждането на площадното пространство във Врачеш.“ - това заяви пред местните медии днес кметът Иван Гавалюгов. 


Проектът предвижда изграждане и благоустрояване на площадно пространство с изграждане на настилки с бетонови плочи и павета, детска площадка с покритие от подходящи ударопоглъщащи настилки, фонтан с покрито корито - със стоманобетонна конструкция покрит с естествен камък и стъпващ на телескопични дистанционери, отводняване и захранване с вода на фонтан и напояване ръчно на зелени площи, осветление, съоръжения за визуална информация и обзавеждане. В северната част се предвижда алея с ограничен транспортен достъп и асфалтова настилка. В североизточната част е предвиден паркинг - тупик. Предвидено е изграждане на нова зелена система, която в южната част е на ниво настилка, а в северната под формата на клоцове, отделящи площадното пространство и обособявайки търговски зони. Обхвата на проекта е 2 095 кв.м.