Община Етрополе отпусна средства за ремонтни дейности в „Медицински Център I – Етрополе“ EOOД. Това са собствени средства на стойност 18 000 лв. от предвидените за Медицинския център и са използвани за ремонт на стоматологично отделение, коридор, тоалетна на втория етаж и стълбище.
Ръководството на Общината продължава да работи за осъществяването на качествена здравна политика на територията на Общината, за да може тя максимално да удовлетворява здравните нужди на населението като осигури коректна медицинска помощ и съвременни медицински условия./Общината