ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПОЛУЧИ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЯ“


Официалната церемония по връчване на първата част от договорите за субсидия по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия се проведе на 16 май 2019 г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в гр. София, България. Договорите бяха връчени от министъра на регионалното развитие и благоустройството – г-жа Петя Аврамова, министъра на европейска интеграция на Република Сърбия - г-жа Ядранка Йоксимович и от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството – г-жа Деница Николова. Гост на церемонията бе Н. Пр. г-н Владимир Чургус, извънреден и пълномощен посланик на Република Сърбия в България.


Община Етрополе получи договор за финансиране на проект „Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводнения“. Община Етрополе е Водещ партньор на проекта, а партньор е Общинско комунално предприятие „Комнис“ – Бела Паланка, Република Сърбия.
Общата стойност на проекта е 592 254,37 евро, от които 329 455,30 евро представляват бюджета на Община Етрополе.
Основната цел на проекта е да бъдат предприети адекватни мерки за предотвратяване на риска от наводнения и за намаляване на щетите, причинени от наводнения на територията на община Етрополе и община Бела Паланка, Сърбия.
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
Доставка на автоматични хидрометрични станции оборудвани с видео камери, батерии и соларни панели за измерване интензитета на нарастване на водното ниво на реките в двете общини;
Създаване на два контролни центъра – един в Община Етрополе и един в община Бела Паланка – които ще бъдат оборудвани с измервателни станции, сървър, видео стени и специализиран софтуер;
Закупуване на високопроходими автомобили – по един за всяка община – за транспортиране на екипи за спешна реакция в бедстващи райони;
Провеждане на тематични обучения за управление на риска от наводнения.
Проектът ще се изпълнява за период от 24 месеца.


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Етрополе и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.