Приключиха довършителните работи по ремонта на покрива на ОУ „Васил Левски“ (начален етап) в Литаково. Проблемът е датирал от години. Той бе поставен от дирекотра на училището Тодорка Петрова по време на срещата на общинското ръководство с жители на селото, която се проведе в края на миналата година. 


Строително-монтажните дейности обхванаха 730 кв/м покрив и бяха изпълнени от ботевградската фирма „Давид 2015“ ЕООД. Те включват цялостна подмяна на керемидите с нови, поставяне на подпокривно пародифузно фолио, дъсчена/летвена обшивка, нови улуци и водостоци, както и система за мълниезащита.


Ремонтът на покрива на ОУ „Васил Левски“ в Литаково е финансиран от Община Ботевград. Отделените средства от собствени приходи са в размер на 40 000 лв.