Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на физкултурния салон на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград“. Кандидатите за изпълнители на проекта могат да подават оферти до 23:59 часа на 17 юли 2024 год.


С изпълнението на ремонтните дейности се цели осигуряване на съвременна материала база на ОУ „Васил Левски“, която да гарантира здравословни и качествени условия за обучение и спорт в образователната институция. Касае се за основен ремонт на сградата: нов покрив, подмяна всички инсталации, дограма и врати, стени и тавани, както и на тоалетните и баните.


Общата прогнозна стойност на поръчката е 433 127,21 лв. без ДДС. Финансирането се осъществява по Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост.