Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на покрива на ОУ „Васил Левски“, прогимназиален етап, в село Литаково“. Кандидатите за изпълнители на проекта могат да подават оферти до 23:59 часа на 19 юли 2024 год.


С изпълнението на ремонтните дейности се цели подмяната на покривната конструкция на ОУ „Васил Левски“, направа на вентилируемо покривно покритие, цялостно покривно отводняване и мълниезащита инсталация.


Срокът за изпълнение на дейностите е до 60  календарни дни, считано от датата на сключване на договора.


Прогнозната стойност на поръчката е 127 000,00 лв. без ДДС. Финансирането се осъществява със собствени средства на Община Ботевград.