Общинският съвет прие предложението на кмета на общината Иван Гавалюгов да бъдат отпуснати 100 000 лева от местния бюджет за допълнителна финансова премия за шампионската титла на баскетболния отбор на „Балкан” – състезатели, треньори, технически екип. „Може би мнозина ще кажат, че това са много пари, други ще кажат, че са малко. Искам само да припомня, че през 2008 година, по повод  второто място на „Балкан”, местният общински съвет тогава единодушно гласува сумата от 100 000 лева за допълнително стимулиране на баскетболистите. Мисля, че сумата сега е адекватна и съизмерима с решението от преди 11 години” – заяви кметът Иван Гавалюгов.
Председателят на общинският съвет Любомир Лилов предложи сумата да бъде завишена на 110 000 лева, като се предвидят средства за подготвителен лагер на малките баскетболисти на море. Иван Гавалюгов заяви, че средствата за малките баскетболисти се осигуряват от клуба. „Голямата награда  за децата е, че имат възможност да участват на международни турнири. Те се финансира и от родители, както и от спонсори- заяви още кметът. След това Любомир Лилов оттегли предложението си.
Присъстващите в залата 21 съветници единодушно гласуваха отпускането на 100 000 лева за премия на шампионите от „Балкан”.