Приемът в ТПГ „Стамен Панчев” тази година е от 3 до 5 юли, осъществява се САМО онлайн, съобщиха от училището. 


ТПГ „Стамен Панчев” предлага качествено професионално образование. Това е различното училище, което създава професионалисти в специалностите Автотранспортна техника, Телекомуникационни системи и Машиностроене. 


Учителите са решаващият фактор за успеха на един ученик. Когато тук влязат мотивирани ученици, те имат шанса да се обучават от най-добрите преподаватели по общообразователни предмети и по теория и практика на специалността.


Преподавателите в професионалната гимназия имат две опорни точки – постижения и материално-техническа база. Те помагат на учениците, които влизат със слаби оценки от НВО, да постигнат високи резултати. Доказателство за това е фактът, че повече от 85% са положили успешно ДЗИ по български език и литература, както и ДКИ по теория и практика на специалността.


Всяка година учениците на ТПГ "Стамен Панчев" се класират на призови места на национални и международни състезания по автотранспорт, телекомуникации, заваряване и металообработване. Учителите изграждат от тях личности, които могат да променят качеството си на живот, като изградят успешна професионална кариера. Когато постъпват в училище, децата са с ниско самочувствие, а учителите ги убеждават, че могат да постигнат успех. Така и става, твърдят от учебното заведение. 


В ТПГ „Стамен Панчев” всеки ученик:


- получава стипендия, защото се обучава в защитена специалност;


- изучава осемнадесет часа седмично английски език при най-квалифицираните преподаватели по чужд език като Петя Анастасова, Наталия Иванова и Росица Иванова;


- се обучава по теория и практика на специалността при водещи инженери като инж. Таня Мишева, инж. Христо Тодоров, инж. Ивелин Орлинов, инж. Христо Илиев и инж. Петко Томов;


- има възможност да вземе безплатно свидетелство за управление на МПС, категория В;


- може да се възползва от модерните и изключително добре оборудвани работилници, в които да трупа опит и да развива умения;


- ако е от друго населено място, може да се възползва от базата на общежитието, което се намира в двора на училището.


Тази година срокът за подаване на документи при кандидатстване е изключително кратък – от 3 до 5 юли. Приемът се осъществява САМО онлайн на https://priem.mon.bg/. При кандидатстване в професионална гимназия се изисква сканирано медицинско свидетелство.


ТПГ „Стамен Панчев” разполага със съвременна материално-техническа база и е в състояние да окаже помощ при подаване на документите на родителите на кандидат-гимназистите, които са решили да учат тук.