Традиция стана учениците от чуждоезиковите паралелки  на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”, в края на всяка учебна година, да показват усвоените знания по изучавания чужд език. С помощта на своите учители те подготвят открит урок, който изнасят пред родители, близки учители. Тази вечер домакин на такъв урок отново бе Исторически музей - Ботевград. Участници в него бяха учениците от 8 „в” клас и техният учител по немски език – Таня Грухланска.


Събитието премина под наслов „Аз вече знам немски език”. За доброто настроние на гостите, залата бе озвучена с валсова музика в изпълнение на популярния в цял свят оркестър "Йохан Щраус".  


В началото на урока г-жа Грухланска подчерта, че изучаването на немски език не е лесно, но учениците не се огъват пред трудностите и успяват да го овладеят, и то на едно доста добро ниво. Тя предостави думата на своите възпитаници и им пожела успех при представянето. 


Най-напред прозвуча стихотворението „Лорелай” на Хайнрих Хайне. Ученици изпълниха куплетите на перфектен немски. Последва драматизация на приказката „Снежанка и седемте джуджета". Диалозите също се водеха на немски език. С реплики участваха всички ученици. Урокът завърши с песен, която също бе изпята на немски език. 


Непринудени, весели, артистични, знаещи, без излишни притеснения, учениците си заслужиха овациите на публиката и поздравленията от страна на директора на училището - Даниела Колева, и учителите Даниела Пенкова и Ценка Пеева, която също е преподавател по немски език.