В общинската администрация са постъпили заявления от народните читалища „Светлина 1900“ – Литаково, „Събуждане 1895“ – Врачеш и „Христо Ботев 1884“ – Ботевград за отпускане на средства. 


Две от културните институции се нуждаят от закупуването на нови инструменти за техните духови оркестри. Това са Общински духов оркестър и Младежки духов оркестър към ботевградското читалище, които са заявили 10 000 лв. 7 000 лв. за нови инструменти е поискала Литаковската духова музика. 


От внесените заявление става ясно, че от нови костюми се нуждаят самодейците от читалището във Врачеш. Тяхното желание е да им бъдат отпуснати 6 500 лв. за 4 дамски и 6 мъжки костюма за младежкия танцов състав, както и по 16 броя детски и дамски костюма за народния хор.


Докладна записка за отпускане на паричните суми е внесена за обсъждане в Общинския съвет.