На 24 юни кметът Иван Гавалюгов е изпратил официално писмо до ръководството на „Напоителни системи” и ВиК-София. Поводът е ниското ниво на вода в язовир „Бебреш”. Ето и текстът на писмото:
"С особено  внимание следим нивото на водите на язовир Бебреш, основен източник за питейно-битово водоснабдяване на населението на град Ботевград и големите села от общината, и с тревога констатираме изключително малък за сезона наличен воден обем. Обичайно през месец юни язовир Бебреш  е пълен и дори се извършва контролирано изпускане на водите с цел осигуряване  на  свободен обем за поемане на пролетно-летните проливни дъждове и избягване на преливане и наводнения по поречието на реката.

Текущото ниво на водния ресурс в язовира обаче е цели девет метра под кота преливник, което на практика означава, че има дори по-малко от половината от общия полезен обем, който се използва за водоснабдяване. Това е изключително тревожен факт, който поражда сериозен риск от изчерпване на водните количества на основния водоизточник при евентуално продължително засушаване през  следващите няколко месеца, което би довело до нарушаване на водоснабдяването в община Ботевград.
 
В тази връзка, най-настоятелно Ви призоваваме, да направите необходимите анализи и разчети и да предприемете в спешен порядък всички необходими действия и мерки, така че да се гарантира целогодишно осигуряване на необходимите водни количества от язовир Бебреш за приоритетното питейно-битовото водоснабдяване на населението на община Ботевград.

Същевременно обръщаме внимание на държавното търговско дружество „Напоителни системи“ ЕАД стриктно да контролира спазването на Разрешителното за  работа на МВЕЦ „Бебреш“, което допуска ползването на водни количества от язовира за производство на хидроенергия само при нива, по-високи от седем метра под кота преливник!"-се казва в официалното писмо, подписано от Иван Гавалюгов.