Повече от половината учители, работници и служители в ОУ „Васил Левски” – с. Литаково и членове на синдикалната секция на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” излизат с официално становище относно предстоящото назначаване на временно изпълняващ длъжността „директор” на учебното заведение. То е адресирано до началника на Регионалното управление на образованието – София регион. В становището се казва:  


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,


Представяме на Вашето внимание становището на трудовия колектив на училището относно избор на подходяща кандидатура за временно изпълняващ длъжността „директор” след пенсионирането на настоящия директор, г-жа Тодорка Петрова.


Колективът на училището предлага и подкрепя г-жа Иванка Димитрова Бончовска за временно изпълняващ длъжността „директор” на ОУ „Васил Левски“, която до настоящия момент е заместник-директор по учебната дейност в училището. Нашите доводи включват следното:


∙ Има нужното образование и стаж за заемане на длъжността;


∙ Опит в учебната и административната работа в училището;


∙ В Прогимназия „Христо Ботев“ - с. Литаково е заемала длъжността „директор”, а след обединяването на прогимназията и началното училище селото е на позиция заместник-директор по учебната дейност;


∙ Изключителен професионалист, с управленски умения, такт и желание за работа с колеги, деца и родители.


Вярваме, че ще се съобразите със становището на колектива при взимане на решение за назначаване на временно изпълняващ длъжността „директор”, за да се съхрани училищния екип, да има спокойна атмосфера на работа и училището да продължи да се развива в положителна посока занапред.


Копия от становището са изпратени до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов.  


Да припомним, че заместникът на Тодорка Петрова – Иванка Бончовска, бе единственият кандидат, който се яви на конкурса за директор на училището в Литаково през миналата година. Тя беше допусната по документи, премина успешно писмения изпит и стигна до интервю, но не успя да събере достатъчно точки. С минимален брой точки Бончовска била „оценена” от родител – член на Обществения съвет към училището, включен в конкурсната комисия. 


Напълно логично е при пенсионирането на директор на дадено учебно заведение за временно изпълняващ длъжността да бъде назначен неговият заместник. Според неофициална информация, подписалите се под становището предполагат, че е подготвен съвсем друг сценарий: Временно на овакантения отговорен пост, считано от 1 юли, ще бъде назначен друг техен колега. Тя е учител от пет години в ОУ „Васил Левски”, с Литаково. В момента е на срочен трудов договор, тъй като не се е дипломирала. Най-вероятно от утре - 25 юни, ще бъде назначена на безсрочен въз основа на уверение от Индустриална стопанска камара – Враца – изнесено звено към Нов български университет – София, сектор „Продължаващо обучение”, че същата успешно е издържала изпит за учител по чуждоезиково обучение. Уверението е със скорошна дата. 


Дали предположенията на учителите ще се окажат верни, предстои да разберем. 


Назначеният за временно изпълняващ длъжността „директор” ще заема тази длъжност до провеждането на конкурс.