В края на миналата седмица Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет „Дейности по реконструкция и ремонт на отоплителна инсталация в сградите на две училища на територията на община Ботевград“. Тя е разделена в две обособени позиции: „Реконструкция на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „Любен Каравелов“ в Трудовец“ и „Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „Васил Левски“ /основна сграда, столова и лекарски кабинет, физкултурен салон/, гр. Ботевград“.


Според източници на Botevgrad.com отоплителната инсталация в старата сграда на ОУ „Васил Левски“ не е ремонтирана от близо 50 години.


С всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества, са посочени в количествената сметка по съответната обособена позиция - ТУК.


Общата прогнозна стойност на обявената поръчка е 266 666,66 лева без ДДС, като по позиция 1 сумата е 75 000,00 лева без ДДС, а за позиция 2 - 191 666,66 лева без ДДС. 


Срокът за изпълнение и на двата ремонта е до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол (образец 2) за откриване на строителната площадка.


Срок за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 16 август 2021 г. – понеделник.