Проблемите с водоснабдяването в Община Ботевград ще бъдат обсъдени на редовната сесия, която ще се проведе на 25 юли. Под първа точка в дневния ред е включена  информация за дейността на ВиК ЕООД – София и проблемите с водоснабдяването в Ботевград. Предложението да се разгледа такава докладна бе направено от кмета Иван Гавалюгов. Той предложи още Общинският съвет да отправи покана към Никола Нитов – управител на ВиК ЕООД – София, и Весела Василева –ръководител на техническия район към дружеството в Ботевград.


Кметовете на населените места в община Ботевград също ще могат да отправят своите въпроси към ръководството на ВиК ЕООД - София на работна среща, която вече е насрочена.