450 000 лева е първоначалната сума, която Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпуска за подмяна на централния водопроводен пръстен в Ботевград. Парите са осигурени от държавния бюджет за тази година. Предстои сумата да бъде преведена на Община Ботевград, за което вече е налице подписано споразумение между двете страни. 


Регионалното ведомство е поело ангажимент, че през следващата година ще осигури останалите средства до пълната реализация на проекта за подмяна на централния водопроводен пръстен, както е заложено в обществената поръчка и в договора с вече избрания изпълнител – бургаската фирма „Водоканалстрой”. Проектът е на обща стойност 2 197 027 лева.  


Да припомним, че първият етап на проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в Ботевград” включва подмяна на два главни водопроводни клонове, единият е с обща дължина от 1804.4 метра, а другия – 2 355 метра. В проекта се предвижда подмяната на шест второстепенни тръбни участъка по: ул. „Цар Самуил” – от о.т.116 до о.т. 1114 /дължина 241 метра/; ул. „Цар Самуил” – от о.т. 116 до о.т. 117 /дължина 168 метра/; ул. „Княз Александър Батенберг” – от о.т.116 до о.т.212 – ул. „Плиска” /дължина 305 метра/;  ул. „Дондуков” – от о.т. 396 до о.т. 240 на ул. „Тодор Каблешков”/дължина 179 метра/; бул. „България” от о.т. 330 до о.т. 255 /дължина 552 метра/; бул. „Цар Освободител” – о.т. 128 до последната о.т. 349 /обща дължина 1442 метра/; ул. „Александър Стамболийски” – о.т. 1128 до о.т. 132 и ул. „Цар Самуил/ до о.т. 118 /обща дължина 533.33 метра/. 


Финансирането на проекта от страна на МРРБ е в резултат на предприетите действия от община Ботевград за реализиране на националната политика по консолидиране на ВиК сектора, което се изразява в доброволното й присъединяването към Асоциацията по ВиК – София област през миналата година. С това нашата община даде възможност на цялата област да кандидатства с проекти по Програмата за развитие на селските райони и ОП „Околна среда” за подмяна на водопроводни мрежи и изграждане на канализации.