ДГ”Еделвайс” гр. Етрополе може да се похвали с поредната си придобивка - площадка по безопасност на движението по пътищата


Децата и колектива на детската градина благодарят на „Елаците- МЕД”- АД, Община Етрополе, Фирмата изпълнител и на бащите на децата, благодарение на които в двора на детската градина се изгради площадка по Безопасност на движението по пътищата. Благодарим Ви, че сбъднахте  тази наша мечта! Благодарим Ви, че сбъднахте хиляди детските мечти! Тази придобивка донесе много радост,  много положителни емоции и огромно щастие в детските сърчица.
На площадката по Безопасност на движение по пътищата в двора на ДГ”Еделвайс” спокойно, в реална ситуация ще се провеждат заниманията по безопасност на движението по пътищата, заложени в учебното съдържание. Децата от всички възрастови групи ще се запознаят с основните правила, пътни знаци и маркировка, и ще прилагат своите знания на практика, включвайки се като участници в движението - от една страна като пешеходци и от друга  като водачи на превозни средства.
Така, под формата на игри и забавления, ние учителите ще поставим основите на култура на поведение на пътя у подрастващите,  ще работим за формиране на така необходимите знания, умения и навици у тях по отношение на  тяхната безопасност.


Текст и снимки: Татяна Маринова