Опасният под с прогнил гредоред  в ОУ „Васил Левски“ – с. Литаково – прогимназиален етап, е ремонтиран. Ремонтните дейности започнаха в началото на миналия месец и приключиха преди броени дни – в срок. 


Какво бе извършено: прехване на прогнилото дюшеме, поставяне на кофраж  и арматура, изливане на бетон, замазка, поставяне на облицовъчен материал и боядисване на стените в коридора. 


Средствата за ремонта  - в размер на 25 600 лева, бяха осигурени от общинския бюджет.


Както се вижда от снимковия материал, който публикуваме, коридорът е непълно преобразен, но по-важно е, че вече несъществува опасност от пропадане на подовата конструкция. 


През май тази година бе ремонтиран и покривът на началния етап на училището в Литаково, като за целта общината отпусна 40 000 лв от собствени приходи. Ремонтът включваше цялостна подмяна на керемидите с нови, поставяне на подпокривно пародифузно фолио, дъсчена/летвена обшивка, нови улуци и водостоци, както и система за мълниезащита.