Тазгодишното честване на Празника на миньора съвпада с 44-та годишнина от създаването на МОК „Елаците” и 20 години от присъединяването на дружеството към група ГЕОТЕХМИН. По този повод са разработени поредица от мероприятия, част от които засягат и Община Етрополе, на чиято територия е Рудодобивния комплекс „Елаците”. Първото от тази поредица беше организирания в Етрополе днес на обяд брифинг за медиите от общините на чиято територия се простира дейността на „Елаците-Мед" АД и Геотехмин.
В конферентната зала на комплекс „Етрополия” дойдоха медийни представители от Етрополе, Ботевград, Правец, Пирдоп и от вестник „Софийски вестник”.
На срещата бяха изпълнителният директор на „Елаците-Мед" АД инж. Драгомир Драганов, заместник-генералният директор „Производство” Стоил Димитров, Александър Григоров – директор на дирекция „Околна среда и води”, Даниела Теофанова -  директор „Връзки с обществеността”, Милена Христова – директор „Човешки ресурси” и Тодор Иванов – ръководител на отдел „Комуникации”. 
Пред журналистите беше прожектиран филм, в който се проследява развитието на рудодобивния комплекс от началото,  постиженията, внедрени иновации и научни подходи в рудодобива и в производството на ценни метали, грижата за околната среда и водите, социалната политика в прилежащите общини.


Изпълнителният директор Драгомир Драганов сподели, че ежедневно получава доклади за състоянието на река Малък Искър. В перспектива се предвижда да се увеличи капацитета на пречиствателна станция "Мицубиши". Само за 2019 г. са рекултивирани 305 дка в района на находище "Елаците".
Според Милена Христова – директор „Човешки ресурси”, младите специалисти остават трайно на работа в дружеството и получават необходимите възможности за реализация. За девета година се провежда и лятна Стажантска програма, която дава възможност за успешна професионална реализация.
Освен грижа за своите кадри се прави не малко и за хората от общините: учениците от училищата получават всяка година прочитна и друга литература, а малчуганите от детските заведения – детски играчки. Провеждат се от няколко години ученически конкурси на патриотична тематика с литературни и художествени творби.
Специално в Етрополска община „Елаците-Мед” АД са оставили трайна следа през последните години – преасфалтирани и напълно обновени са редица улици в града, За Общинската болница е закупена съвременна медицинска апаратура. Преди години бяха залесени в землището на Черни вид значителни площи горски площи, които са към Етрополското горско стопанство. В Етрополските училища бяха доставени и засадени плодни дръвчета.
За в бъдеще на територията на община Етрополе са предвидени: изграждането на Център за възрастни хора в сградата на болницата в Етрополе, а на мястото на съборената сграда на старото кино да се издигне лятно кино.


Представители на всички медийни издания поставиха своите въпроси, на които инж. Драганов и придружаващите го ръководители отговориха конкретно, точно и компетентно.
В свободен разговор бяха изяснени всички аспекти, касаещи бъдещото развитие на рудодобива и на общините, в чиято дейност са разположени подразделенията група ГЕОТЕХМИН.
Една ползотворна и навременна среща, която е и едно начало от последваща поредица от такива за в бъдеще.