„В и К” ЕООД – София съобщава на своите абонати, че поради отстраняване на възникнала авария на улица „Георги Сава Раковски“ днес – 22.08.2019 г., ще бъде намалено налягането във водопроводната мрежа на Ботевград за времето до отстраняването й и регулиране на водоподаването.